• Câu hỏi: tại sao ở đây lại dùng be sau that ạ...

  Trang
  Được hỏi bởi Trang, vào ngày 20/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao ở đây lại dùng be sau that ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đó là do vế sau "that", tức là "any information customers enter be used only to respond to their inquiries and requests", là một câu bị động nha bạn, do "any information customers enter" là một vật nên phải dùng "be" cho nó nha bạn.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời