• Câu hỏi: Cách dùng "As a result of"

  Duong
  Được hỏi bởi Duong, vào ngày 03/03/2020
 • Cho e hỏi cách dùng của " As a result of" ạ, có phải nó được dùng như giới từ và trạng từ k ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cụm "as a result of" có thể dùng như giới từ và cũng tương đương nghĩa với cụm "because of", cả hai đều chỉ nguyên nhân. 
  Cấu trúc: As a result of/Because of + N/V-ing (danh từ, cụm danh từ hoặc V-ing). Ví dụ:

  I failed the exam because of my laziness = I failed the exam as a result of my laziness (hay "as a result of being lazy")

  Tôi trượt bài thi vì sự lười biếng của mình.
  I was absent from school because of my illness = As a result of my illness, I was absent from school.

  Tôi đã nghỉ học vì bị bệnh.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này