• Câu hỏi: Any vs Another

  laN pHUONGw

  Được hỏi bởi laN pHUONGw, vào ngày 10/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao ko dùng được any ạ/

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì "any" điền vào sẽ không hợp nghĩa trong ngữ cảnh này.

  Đầu câu đã xác định là có một nhân viên thích điều A. Vậy thì theo sau, mình nói rằng có một nhân viên khác thích điều B là hợp lý nhất, ám chỉ hai người thích 2 việc khác nhau. Do hai người này đều là "employee", ta có thể dùng "another" để thay thế cho nhân viên thứ hai.

  Nếu bạn điền "any" vào, mặc dù ta vẫn hiểu "any" là thay thế cho "any employee", nhưng nghĩa câu sẽ thành:
  "while any appreciates the flex-hour system" => trong khi bất kì nhân viên nào thì đánh giá cao hệ thống làm việc linh hoạt

  Bạn lưu ý rằng "any (employee)" chỉ "bất kì nhân viên nào", chứ không phải "bất kì nhân viên nào khác" (any other employee)". Do đó, khi so "any" với "another" trong ngữ cảnh này, rõ ràng "another" mới hợp lý về mặt nghĩa.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO