• Câu hỏi: "also need two rolls of quarters and four rolls of dimes" tại sao lại có nghĩa là "Tôi cũng cần 20 đô tiền 25 cent và 20...

  Xuanhien0207199
  Được hỏi bởi Xuanhien0207199, vào ngày 13/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • "also need two rolls of quarters and four rolls of dimes" tại sao lại có nghĩa là "Tôi cũng cần 20 đô tiền 25 cent và 20 đô tiền 10 cent "vậy ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  1 "roll of quarters" là một cọc có 40 xu 25c của Mỹ, có giá trị là $10. Trong bài là "two rolls of quarters", nên là $20. Tương tự, 1 "roll of dimes" là một cọc có 50 xu 10c của Mỹ, có giá trị là $5. Trong bài là "four rolls of dimes", nên là $20 nha bạn.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này