• Câu hỏi: case to case nghĩa là gì vậy ạ...

  Trà Mi
  Được hỏi bởi Trà Mi, vào ngày 18/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • case to case nghĩa là gì vậy ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Case-to-case" hiểu như là "tùy trường hợp, tình huống", nghĩa là cho phép lần này nhưng không phải mọi lần tương tự sau đó.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời