• Câu hỏi: Giới từ ở sau câu hỏi

  Vu Dong Hung
  Được hỏi bởi Vu Dong Hung, vào ngày 13/05/2019
 • Giasutoeic cho mình hỏi quy tắc hay những cách đặt câu hỏi mà giới từ đứng phía sau câu hỏi nhé
  VD
  What are you looking at?
  what are you talking about?
  vì đối với 2 câu trên khi nói mình có thể hỏi như sau đúng không?
  What are you looking?
  what are you talking?
  Thanks!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu hỏi có giới từ đứng cuối câu là do giới từ đó đi kèm với động từ trước nó nha. Từ "look" đặc biệt có thể có nhiều giới từ khác nhau đi sau nó. Ví dụ:

  What are you looking for? => Bạn đang tìm cái gì?

  What are you looking into? => Bạn đang nghiên cứu cái gì?

  Nếu bỏ các giới từ này thì câu sẽ không có nghĩa, nên KHÔNG thể nói là "What are you looking?" và "What are you talking?" nha bạn.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này