• Câu hỏi: Tính/trạng từ kết thúc bằng -y

  Diệu Linh
  Được hỏi bởi Diệu Linh, vào ngày 18/04/2020
 • healthy có 2 âm tiết mà tại sao dạng so sánh hơn lại là healthier

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn hãy xem kỹ lại phần tính/trạng từ kết thúc bằng -y nha. So sánh hơn của nó sẽ là đổi -y thành -ier, và so sánh nhất sẽ là -iest, mặc dù nó có 2 âm tiết.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này