• Câu hỏi: Xin hỏi AD, câu này dùng p/a B được ko? Vì kế hoạch đi biển đã dự dựng trước ==> dùng thì hiện tại tiếp diễn được ko?...

  Trương Văn Lâm
  Được hỏi bởi Trương Văn Lâm, vào ngày 17/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Xin hỏi AD, câu này dùng p/a B được ko? Vì kế hoạch đi biển đã dự dựng trước ==> dùng thì hiện tại tiếp diễn được ko?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Không được, vì có dấu hiệu là "this time + thời điểm cụ thể trong tương lại" thì mình phải dùng thì tương lai tiếp diễn, không dùng được các thì khác.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời