• Câu hỏi: Mình thắc mắc đáp án B. You should have made a reservation. Cũng khá hợp lý với câu hỏi: Hello, I'd like to book a sing...

  Quý Lộc
  Được hỏi bởi Quý Lộc, vào ngày 07/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Mình thắc mắc đáp án
  B. You should have made a reservation.
  Cũng khá hợp lý với câu hỏi: Hello, I'd like to book a single room for this weekend.
  Nhưng vì sao lại sai?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Việc đặt phòng "book a room" đã có nghĩa là mình đang đặt chỗ trước rồi, vậy thì người trả lời không thể nói là mình đã nên đặt chỗ trước đó nữa chứ.

  Giả sử trong trường hợp thực tế là người này đến tận khách sạn mới đặt phòng, nhưng khách sạn hết phòng rồi, thì người trả lời mới dùng đáp án B được. Tuy nhiên, đây là một trường hợp giả định thôi, nên mình không nên đưa nó vào bài tập, nên mình sẽ lựa đáp án hợp lý và khả thi nhất, là đáp án C nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này