• Câu hỏi: Offer vs Suggest

  Nguyễn Dương Vũ Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Dương Vũ Hà, vào ngày 23/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ở trường hợp câu này mình dùng V_ing được không ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói, và do đáp án là D "to help", nên rõ ràng là không dùng V-ing được nha. Ta dựa vào cấu trúc động từ "offer + to V" (đề nghị làm gì đó).

  Nếu muốn dùng V-ing, bạn sẽ dùng với động từ "suggest", như: "suggested helping out with..."

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này