• Câu hỏi: Trong câu hỏi này, intended vừa là V-ed., nhưng cũng là 1 tính từ. Vậy thì trường hợp các phương án trả lời, không có đ...

  Phu
  Được hỏi bởi Phu, vào ngày 22/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Trong câu hỏi này, intended vừa là V-ed., nhưng cũng là 1 tính từ. Vậy thì trường hợp các phương án trả lời, không có đáp án: " intent" thì tôi chọn intended có được không?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Không được nha vì sẽ không đúng nghĩa. Từ "intended" có nghĩa là "có ý định, cố tình", nên thường tính từ này sẽ đi trước một hành động hay sự việc hơn. VD: an intended result => một kết quả như mong đợi. Thường dùng cho người ta sẽ dùng "intent" nha, vì nó có nghĩa là "mải mê, dốc tâm".

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời