• Câu hỏi: Cấu trúc so sánh danh từ

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 22/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Cho em hỏi ngu tí là: Ở cấu trúc so sánh hơn trường hợp tính từ ạ!
  Có thể có dạng "adj + đuôi_er + (Noun) + than". Ý em là giữa "adj" và "than" có thể có cụm Noun khi đó như câu này là tính từ "less" bổ nghĩa cho danh từ "trouble" phải không ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có cấu trúc này nha, và nó sẽ nằm trong phần So sánh danh từ, áp dụng cho cả 3 dạng so sánh. Một vài ví dụ so sánh hơn là:

  "He is a better singer than me." => Anh ấy là một ca sĩ hát hay hơn tôi (hoặc là "Anh ấy hát hay hơn tôi").

  "There are fewer problems in the program than last time." => Có ít vấn đề trong chương trình hơn lần trước.

  "I have more money than you." => Tôi có nhiều tiền hơn bạn.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này