• Câu hỏi: Phân biệt "seat" và "seating"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 11/01/2020
 • trong phần từ vựng pro có từ seat (danh từ): chỗ ngồi và seating (n) : chỗ ngồi
  2 từ này có khác gì nhau ko ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Seat" mới là "chỗ ngồi", còn "seating" có thể dùng để bổ nghĩa cho một danh từ khác (như "seating area") để chỉ một khu vực để ngồi, hoặc dùng riêng chỉ dịch vụ hướng dẫn ai đó đến chỗ ngồi của họ (trong rạp phim, trên máy bay,...).

 • Hằng Lê
  Trả lời bởi: Hằng Lê (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này