• Câu hỏi: Vị trí trạng từ

  Thutt
  Được hỏi bởi Thutt, vào ngày 21/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sao ở đây lại dùng trạng từ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn nhớ rằng trạng từ có thể đứng sau động từ mà nó bổ nghĩa cho. Nhìn câu trên, bạn hãy để ý trong cụm "participate in online forums or attend events" thì phần gạch dưới thật ra là cụm giới từ bổ nghĩa thêm cho động từ "participate", cho ta biết là tham gia vào cái gì.

  Do là thông tin thêm nên giả sử ta bỏ nó đi, cụm sẽ thành "(if you) participate regularly", là có trạng từ đứng ngay sau động từ nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này