• Câu hỏi: Giới từ đi kèm tính từ

    Nguyễn Hà
    Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 04/08/2020
  • Nội dung đề luyện tập liên quan
  • Cho hỏi chữ "off' ở đây với vai trò gì?


Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này