• Câu hỏi: Tại sao ko chọn D cũng là bị động...

  Hưng
  Được hỏi bởi Hưng, vào ngày 23/09/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao ko chọn D cũng là bị động

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Động từ "design" ở dạng chủ động là một ngoại động từ, tức là nó cần một danh từ khác đứng sau nó làm tân ngữ thì mới đúng ngữ pháp. Sau chỗ trống, ta không thấy có danh từ mà là động từ dạng "to + V", vậy thì suy ra không điền "designed" được nha.

  Ngoài ra, "be designed + to + V" là một cấu trúc thông dụng của dạng bị động của "design". Cấu trúc trên có nghĩa là "được thiết kế để làm một việc gì đó".

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này