• Câu hỏi: ad ơi, chỉ em cách dùng so sánh của các từ many/much/few/a few/little/a little với ạ!...

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 11/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi, chỉ em cách dùng so sánh của các từ many/much/few/a few/little/a little với ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Hầu hết những từ bạn vừa ghi ở trên không phải là tính từ hoặc trạng từ, nên chúng không có các dạng so sánh. Tuy nhiên, ta có thể dùng "much, less, a little,..." để bổ nghĩa cho một tính từ so sánh hơn. VD:

  "He is much taller than me." => Anh ấy cao hơn tôi rất nhiều.
  "She is a little shorter than me." => Cô ấy thấp hơn tôi một chút.

  Ngoài ra, ta cũng có so sánh danh từ. Bạn hãy tham khảo về khái niệm này trong đường dẫn nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này