• Câu hỏi: So much/many ... that ...

  Hoa
  Được hỏi bởi Hoa, vào ngày 18/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho mình hỏi từ '' that'' trong câu ''There was so much traffic on the highway that we couldn't even go half the speed limit" thì đại từ quan hệ '' THAT'' thay thế cho gì vậy ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây không phải là một câu mệnh đề quan hệ, nên "that" không phải đại từ thay thế cho gì cả.

  Câu trên chỉ đang sử dụng cấu trúc "... so much/many ... that ...", nghĩa là "có nhiều đến mức sao đó". Từ "that" thường có mặt trong cấu trúc này, với mệnh đề theo sau, nhưng bản thân "that" không có ý nghĩa đặc biệt gì.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này