• Câu hỏi: Hiện tại hoàn thành

  Nguyen Hien
  Được hỏi bởi Nguyen Hien, vào ngày 25/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • trong câu này không có từ chỉ thời điểm tương lai hoặc quá khứ, thì có thể mặc định nó nói về hiện tại ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Mình không hiểu ý bạn lắm, nhưng câu này dùng thì hiện tại hoàn thành, đã có dấu hiệu là "I've", viết tắt của "I have" rồi. "Have" ở đây chính là trợ động từ của thì hiện tại hoàn thành, nên ta điền động từ V-ed/V3 vào sau, chọn C "been".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này