• Câu hỏi: Trạng từ "both"

  Minh
  Được hỏi bởi Minh, vào ngày 13/04/2020
 • my restaurants both are very good.

  Mình được học rằng, nếu không có tân ngữ trạng từ thường đứng trước động từ bổ nghĩa cho chúng, trong trường hợp này, tại sao trạng từ "Both" lại đứng sau động từ " be" ạ?

  thanks!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng là trạng từ thường đứng trước động từ mà nó bổ nghĩa cho. Tuy nhiên, trường hợp này không áp dụng cho mọi trạng từ, và một số trạng từ chỉ có duy nhất một vị trí cố định.

  "Both" ở nghĩa trạng từ là một trong những trường hợp trên, chỉ có thể đứng sau động từ mà nó bổ nghĩa cho thôi. Ngoài ra, nó sẽ thông thường dùng với động từ "be", chứ không bổ nghĩa cho động từ khác. Vậy thì câu đúng phải là:
  "My restaurants are both very good."

  Bạn có thể dùng dạng đại từ của "both" mà vẫn giữ lại nghĩa là "cả 2 nhà hàng đều ngon":
  "Both of my restaurants are very good."

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này