• Câu hỏi: You'll get used to it in no time. Nhờ ad Phân tích cấu trúc ngữ pháp câu này...

  Nguyễn Thị Thu Ngân
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 25/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • You'll get used to it in no time. Nhờ ad Phân tích cấu trúc ngữ pháp câu này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là một câu dùng thì tương lai đơn, dùng động từ "get used to (it)" có nghĩa là "quen thuộc với (chuyện đó)". Phần "in no time" là cụm từ chỉ thời gian dùng để bổ nghĩa cho hành động "will get used to (it)" này, xác định cho ta biết hành động này sẽ diễn ra sớm trong tương lai vì "in no time" hiểu là "sớm, nhanh chóng trong tương lai gần".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này