• Câu hỏi: Động từ nối "to be"

  Hadelin Zoey
  Được hỏi bởi Hadelin Zoey, vào ngày 22/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tôi không hiểu chỗ này: động từ "is" -> động từ nối

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Động từ nối là loại động từ có tính từ đi theo ngay sau. Động từ "to be" và mọi dạng của nó (bao gồm "is") đều có thể đóng vai trò này. Bạn hãy tham khảo thêm trong đường dẫn.

  Do câu trên là một câu nghi vấn, (trợ) động từ sẽ được đảo lên đầu, rồi đến chủ ngữ, rồi mới đến vị ngữ. Như mình nói ở trên, sau động từ nối là tính từ (vị ngữ), nên chỗ trống ta cần điền một tính từ vào.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này