• Câu hỏi: Sử dụng "until" hay "before"

  Nhung
  Được hỏi bởi Nhung, vào ngày 21/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Admin cho mình hỏi là mình có thể dùng until trong trường hợp này không? Thanks!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong câu này, nếu sử dụng "until" thì sẽ không phù hợp vì theo sau "until" (mang nghĩa là "cho đến khi") thường là một mệnh đề. Ví dụ:

  I sat and waited there until it was dark (Tôi đã ngồi ở đó và chờ cho đến khi trời tối)

  Hơn nữa, về nghĩa, ta hiểu câu này đang khuyên "Bạn nên kiểm tra các tài liệu liên quan đến việc tiếp tục gói bảo hiểm y tế" và rõ ràng ta thấy người ta thường làm điều này trước khi (before) nghỉ việc. Tức là trước khi nghỉ việc thì hãy kiểm tra. Còn nếu bạn dùng từ "until" thì câu sẽ không hợp nghĩa nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này