• Câu hỏi: Admin oi tai sau câu nay động từ to be la is ma sao số nhiều ạ...

  Nhân
  Được hỏi bởi Nhân, vào ngày 13/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Admin oi tai sau câu nay động từ to be la is ma sao số nhiều ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Động từ "is" này thật ra được xét theo chủ ngữ là "the company's policy", và danh từ chính "policy" trong đó là một danh từ đếm được số ít nha. Danh từ "benefits" sau nó chỉ là một danh từ khác nằm sau giới từ đi kèm với chủ ngữ "policy", không ảnh hưởng đến động từ chính nha bạn.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này