• Câu hỏi: Why was the appointment with Mr. Walker cancelled? Add cho mình hỏi là mình thấy đáp án D cũng đúng mà. (D) Mr. Lasco wa...

  Lua
  Được hỏi bởi Lua, vào ngày 22/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Why was the appointment with Mr. Walker cancelled?
  Add cho mình hỏi là mình thấy đáp án D cũng đúng mà.
  (D) Mr. Lasco was on a business trip.
  Vì trong đoạn văn cũng có nói:There was some urgent business at another job site, and I had to attend to it personally: Có chuyện gấp ở một nơi khác và tôi phải đích thân giải quyết.
  Như vậy cũng có nghĩa là ông ấy bận đi công tác và đáp án D cũng hợp lí

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Business trip", tức là một chuyến công tác xa, thường sẽ là một chuyến đi ra khỏi thành phố hay đất nước luôn. Trong bài ông ấy không nói rằng ông ấy đã đi đâu, thì mình cho là ông ấy chỉ đi trong phạm vi gần thôi, nên không nói là một chuyến công tác xa.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời