• Câu hỏi: Mệnh đề không xác định là gì?...

  Lâm Văn Chí

  Được hỏi bởi Lâm Văn Chí, vào ngày 23/11/2019

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Mệnh đề không xác định là gì?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu bạn muốn được giải thích chi tiết thì bạn hãy xem phần số 2 của bài Mệnh đề Quan hệ. Sau đây mình sẽ giải thích ngắn gọn cho bạn.

  MĐQH không xác định là khi câu không cần mệnh đề đó bổ nghĩa thêm cho chủ ngữ mà người đọc/nghe vẫn biết ta đang nói đến gì. Do đó, nó thường gặp nhất trong những câu có chủ ngữ là một tên riêng, địa danh, hay một vật chỉ có duy nhất chính nó,... Khi này, mệnh đề quan hệ (không xác định) sẽ được đặt trong hai dấu phẩy. VD:

  "That man who is wearing a red shirt is walking slowly." => Người đàn ông đang mặc áo màu đỏ đang đi bộ từ từ.
  -> Do chủ ngữ là "that man", ta cần phải thêm một thông tin gì đó nữa để người kia biết ta đang nói đến gì. Vậy nên MĐQH xác định "who is wearing a red shirt" là bắt buộc phải có.

  "My mother, who is 40 years old, is living in Paris." => Mẹ của tôi, người đã 40 tuổi, đang sống ở Paris.
  -> Do ta chỉ có một người mẹ, MĐQH "who is 40 years old" là không cần thiết và chỉ đóng vai trò là thông tin thêm, nên nó nằm trong hai dấu phẩy và là không xác định nha.

  Trân trọng,
  TAMN Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO