• Câu hỏi: Giới từ "in" và "on"

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 18/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Đâu là khác biệt giữa "be located on" và "be located in" ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ta dùng giới từ "on" khi nói nó nằm trên một con đường nào đó; còn "in" khi nói nó nằm trong một khu vực/không gian nào đó lớn hơn, như: khu phố, thị trấn, thành phố, đất nước,...

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này