• Câu hỏi: Sau 2 câu giải thích ko liên quan ạ? Ở trên là cụm danh động xong ở dưới đieenf tính từ sở hữu?...

  Tam
  Được hỏi bởi Tam, vào ngày 20/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sau 2 câu giải thích ko liên quan ạ? Ở trên là cụm danh động xong ở dưới đieenf tính từ sở hữu?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ý là sau giới từ "of" thì phải có một (cụm) danh từ hoặc (cụm) danh động từ, tức là cả đoạn "_____ budgets on advertising costs". Do đã có "budgest" tức là một danh từ, giữa giới từ "of" và nó chỉ có thể có các tính từ để bổ nghĩa cho danh từ "budgets", nên ta chọn tính từ sở hữu "their" nha bạn.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời