• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ dùng động từ khiếm khuyết và mệnh đề quan hệ bị động

  Minh
  Được hỏi bởi Minh, vào ngày 14/03/2020
 • Theo như ad Dat Byun.
  ở câu này:
  He has a car which should be fixed
  viết gọn là:
  He has a car to fix

  Trong câu: He has a car which should be fixed, theo quy tắc rút gọn mệnh đề quan hệ, với chủ ngữ ở thể bị động, thì mình phải bỏ trợ động từ gồm should và be. giữ lại fixed. câu sẽ là:
  He has a car fixed . chứ ạ?

  thanks!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Xét theo trường hợp trong câu "There is a lot of homework which has to be done" và "He has a car which should be fixed", mình đã phát hiện ra rằng cả hai câu đều dùng động từ khiếm khuyết trong MĐQH.

  Trong trường hợp MĐQH dùng động từ khiếm khuyết, ta không thể áp dụng công thức rút gọn MĐQH thông thường được, và điều này áp dụng cho mọi động từ khiếm khuyết (can, could, may, might,...).

  Khi này, ta chỉ có cách là viết lại câu theo một cách ngắn hơn mà vẫn giữ lại được ý câu, là cách mình đã "rút gọn" câu "He has a car which should be fixed". Ở đây không dùng một công thức hay cấu trúc nào cả, mà chỉ là viết lại câu thôi nha bạn.

  Ngoài ra, mình cũng nghĩ rằng nếu chủ ngữ của MĐQH ở dạng bị động, ta chỉ có thể áp dụng công thức rút gọn MĐQH nếu nó không dùng động từ khiếm khuyết  có phần "by + tân ngữ". VD:
  "He has a car which is fixed." => He has a car fixed. (sai ngữ pháp và vô nghĩa)
  "He has a car which is fixed by his friend." => He has a car fixed by his friend. (Anh ấy có một chiếc xe được sửa bởi bạn của anh ấy)

  "I saw a person who was kidnapped." => I saw a person kidnapped. (sai)
  "I saw a person who was kidnapped by a criminal." => I saw a person kidnapped by a criminal. (Tôi đã thấy một người bị bắt cóc bởi một tên tội phạm)

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này