• Câu hỏi: Phân biệt "different from", "different to", "different than"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 19/12/2019
 • trong phần từ vựng pro có cấu trúc different (from somebody/something) | different (to somebody/something) | different (than somebody/something): khác biệt (so với ai đó / cái gì đó)
  3 cấu trúc này có gì khác nhau ko ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cả ba đều dùng như nhau được nha. Trong thực tế thì Tiếng Anh-Mỹ sẽ dùng "different than" nhiều hơn, còn Tiếng Anh-Anh sẽ dùng "different from" trong văn viết và "different to" trong văn nói. Do đó, trong bài tập, mình nên dùng "different from" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này