• Câu hỏi: Sao lại có 2 động từ ở chung 1 chỗ...

  Thiện
  Được hỏi bởi Thiện, vào ngày 03/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sao lại có 2 động từ ở chung 1 chỗ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Một số động từ trong Tiếng Anh có thể có thêm "to + động từ" sau nó nữa, hình thành cụm "động từ + to + động từ". Từ "prepare" là một trong các từ đó, ngoài ra còn có "plan, decide, want,...". Không có cách nhận biết nào ngoại trừ bạn thấy nhiều và biết được từ nào có thể có thêm "to + động từ" theo sau nó nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời