• Câu hỏi: làm sao để biết được động từ đó là nội động từ hay ngoại động từ để chọn dùng tân ngữ theo sau hoặc k dùng tân ngữ theo ...

  Nguyễn Thị Hường
  Nguyễn Thị Hường, hỏi vào lúc 09:35, 11/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • làm sao để biết được động từ đó là nội động từ hay ngoại động từ để chọn dùng tân ngữ theo sau hoặc k dùng tân ngữ theo sau?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ngoài cách hiểu nghĩa của từ đó hoặc thấy nhiều và nhớ thì không có cách nào học thuộc để phân biệt được hết. Bạn đọc bài Nội/Ngoại Động từ để hiểu thêm nha.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời