• Câu hỏi: "Surely" hay "actually"?

  Quý An
  Được hỏi bởi Quý An, vào ngày 18/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu này surely cũng hợp nghĩa chứ ad? "Ý của bạn là anh ấy chắc chắn đã rửa xe cho tôi à"

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "surely" thường mang nghĩa là "certainly, undoubtedly" (chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa) nên nó thường được dùng trong các câu mà người nói cảm thấy rất chắc chắn về ý của mình. Chẳng hạn như một câu khẳng định (He surely ate the cake) hay một câu thể hiện quan điểm mà bạn tin chắc là đúng (He surely saved the country). Một số ít trường hợp nó dùng để đáp lại lời đề nghị (Can you help me? - Surely).

  Trong câu này, người nói đang ở trạng thái bất ngờ, ngạc nhiên. Câu "You mean to say..." đang thể hiện sự ngờ vực, không chắc chắn, không tin tưởng lắm vào việc anh kia rửa xe cho mình. Lúc này từ "actually" sẽ diễn tả đúng thái độ hơn. 

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này