• Câu hỏi: Cách dùng "should"

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 07/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho mình biết thêm về should be

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ta thường dùng "should" với nghĩa là "nên", nhưng nó còn một nghĩa khác tương tự với cụm "will probably" (có thể sẽ; có lẽ). Nghĩa này được dùng để phỏng đoán một việc lẽ ra sẽ xảy ra trong tương lai gần.

  Thật ra ở đây bạn chỉ cần chú ý đến "should" thôi. Bạn nhớ rằng "should" đi chung với một động từ nguyên mẫu, thì đó chính là "be" ở đây.
  Thay vì dùng "should + động từ thường" để nói "nên/có lẽ làm gì đó", mình dùng "should + be..." để chỉ trạng thái của chủ ngữ, ám chỉ "nên/có lẽ là sao đó".

  Như vậy, sau "be" trên này là tính từ "able", đi chung thành "be able to" (có thể làm được).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này