• Câu hỏi: tại sao dùng flight...

  Dương Thanh Liêm
  Được hỏi bởi Dương Thanh Liêm, vào ngày 20/05/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao dùng flight

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Flying" nói đúng hơn là một danh động từ, nói về việc bay. Trong trường hợp này thì ta đang nói về việc đi máy bay, và trước đó cũng có tính từ "short", nên sau đó chỉ có thể là một danh từ, nên mình chọn "flight" là "chuyến bay" nha bạn.

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời