• Câu hỏi: Danh từ bổ nghĩa cho danh từ

  Hien Pham
  Được hỏi bởi Hien Pham, vào ngày 15/04/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cụm "NBC news program" là danh từ xác định chứ ạ? Vì người nghe sẽ hiểu đang nói tới chương trình nbc mới rồi.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn lưu ý "news" ở đây là danh từ "tin tức", chứ không phải tính từ "new" (mới) nha. Cụm "NBC news program" chỉ một chương trình tin tức nào đó của NBC, nhưng chưa xác định là cái nào, nên mạo từ "an" là đúng rồi.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này