• Câu hỏi: vậy nếu mình không dịch được nghĩa câu thì làm sao mình phân biệt được trong trường hợp đó em sẽ dùng "me" hay "mine" ạ?...

  Danny
  Được hỏi bởi Danny, vào ngày 28/10/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • vậy nếu mình không dịch được nghĩa câu thì làm sao mình phân biệt được trong trường hợp đó em sẽ dùng "me" hay "mine" ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói, ta sẽ xét theo danh từ được đưa ra trước đó, trong trường hợp này là "her work style". Nếu dùng "me", tức là bản thân người nói, bạn sẽ so sánh một con người với một phong cách làm việc, là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

  Ngược lại, nếu vị trí cần điền nằm sau danh từ được cho sẵn, và danh từ này chỉ một cái gì đó của một ai đó, bạn sẽ dùng "mine" để chỉ cái đó của riêng mình, thay vì viết lại là "my + cái gì đó". Trong câu trên, "mine" sẽ thay cho "my work style", và sẽ được dùng để so sánh với "her work style".

  Nếu không dịch được nghĩa câu thì bạn nên tìm ra những từ khóa chính để giúp bạn xác định xem mình nên so sánh giữa 2 vật nào. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm về 2 loại từ này trong bài Đại từ nhân xưng nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này