• Câu hỏi: Access: Động từ hay Danh từ?

  Việt Anh

  Được hỏi bởi Việt Anh, vào ngày 07/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao suy ra được access là danh từ đc, dịch nghĩa câu này [.....] cho phép chúng ta truy cập dễ dàng, truy cập ở đây phải là động từ chứ ???

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  1. Động từ "allow" có 2 cấu trúc, là "allow sb + to V" (cho phép ai làm gì) và "allow sb + sth" (cho phép ai có cái gì đó).
  Câu trên rõ ràng trước "access" hay chỗ trống không có "to", vậy thì chỉ có thể là đang dùng cấu trúc số 2, suy ra được "access" là danh từ.
  Hơn nữa, động từ "access" sẽ không có giới từ "to" theo sau, mà chỉ cần danh từ làm tân ngữ thôi vì "access" là một ngoại động từ.

  2. Khi làm bài, bạn nên xem tất cả các phần dịch chỉ mang tính chất tham khảo, giúp ta hiểu ý của câu. Ta không thể dịch sát từng từ của một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác được, như vậy sẽ nghe không tự nhiên. Câu trên nếu muốn dịch sát nghĩa:
  "công nghệ hiện đại cho phép chúng ta có sự truy cập dễ dàng vào các nơi khác của thế giới"

  Rõ ràng câu trên vẫn đúng ý, nhưng đây không phải là cách người Việt nói. Do đó, khi dịch từ Anh sang Việt (và ngược lại), mình cũng cần lưu ý xem nghe có thực tế và tự nhiên không!

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO