• Câu hỏi: "Who" và "Someone"

  Quydohmu
  Được hỏi bởi Quydohmu, vào ngày 06/10/2020
 • She wanted to know who did that
  Ad ơi: câu trên mh thay "who" bằng someone . thì vẫn ok đúng ko nhỉ.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Không nha, vì như vậy sẽ thay đổi nghĩa câu hoàn toàn.
  "She wanted to know who did that." => Cô ấy muốn biết ai đã làm vậy. [1]
  "She wanted to know someone did that." => Cô ấy muốn biết rằng đã có ai đã làm vậy. [2]

  Câu [1] ám chỉ cô ấy muốn biết ai đã làm gì đó, còn câu [2] ám chỉ cô ấy muốn biết rằng sự việc này đã được thực hiện bởi ai đó rồi. Hai từ "who" và "anyone" mặc dù dịch ra trong tiếng Việt đều là "ai", nhưng trong tiếng Anh thì vai trò của chúng hoàn toàn khác biệt, không nên dùng thay thế cho nhau nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này