• Câu hỏi: Động từ làm chủ ngữ

  Chichi
  Được hỏi bởi Chichi, vào ngày 11/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao Rent lại để ở dạng renting

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong câu này, động từ "rent" đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. Khi đó, động từ buộc phải ở dạng V-ing hoặc to-V vì chỉ có 2 dạng này của động từ mới có thể làm chủ ngữ trong câu. Ta không thể viết "Rent a car could be..." được. Do vậy ta phải sử dụng "renting" mới đúng nha bạn ("renting a car" = việc thuê xe hơi)

  Ta có thể thấy rõ "renting" là chủ ngữ nếu viết lại câu thành "Renting a car could be a big disappointment without reservation."

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này