• Câu hỏi: Cách chọn đáp án nếu không biết nghĩa

  Ba Gà
  Được hỏi bởi Ba Gà, vào ngày 11/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cách chọn đáp án khi không biết nghĩa của đáp án

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Riêng với câu này thì bạn có hai cách là dựa vào nghĩa để chọn đáp án hoặc là dựa vào ngữ pháp của chúng. Nếu dựa vào ngữ pháp thì bạn phải biết rõ cách dùng của từng từ.

  Loại đáp án A vì câu này không dùng so sánh hơn (không có tính từ/trạng từ so sánh hơn), nên không cần "than" trong đó.

  Loại đáp án B vì nó là một trạng từ, luôn đi trước một động từ, nhưng chỗ trống lại nằm sau động từ "have" nên điền vào sẽ sai vị trí.

  Giả sử ta không biết nghĩa của đáp án C nên không biết là nó đúng hay sai, ta vẫn nên chọn đáp án D thay vì nó vì có thể trong Tiếng Anh bạn đã thấy cụm "rather than" vài lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy "rather as" cả, nên xác suất chọn được đáp án đúng của bạn sẽ cao hơn nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này