• Câu hỏi: Chọn đáp án

  Nguyễn Thị Thu Ngân
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 13/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu 1 đáp án c đúng

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có thể bạn nhầm ý này trong câu "Several companies have successfully experimented with modifications such as bright colors and noisemakers"? Câu này đang nói về những công ty khác, chứ không phải công ty của người nói.

  Như phần giải thích có ghi, dấu hiệu để chọn đáp án nằm trong câu "Consumers today are anxious about inflation so our next modification should be to make the doll cheaper. I think if we lower the price by fifteen percent, we can increase sales by thirty percent or more", ám chỉ rằng họ muốn giảm giá tiền của búp bê, nên đáp án A là đúng rồi nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này