• Câu hỏi: Suy đoán và nhận biết đáp án

  Nguyễn Thị Thu Ngân
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 29/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao câu 2 không chọn video recording

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong đoạn trên ta có thể thấy khi nói về gói A, người đàn ông nói:  "But that doesn't include the service I'm most interested in. I prefer Package B." (Nhưng gói đó không bao gồm dịch vụ mà tôi quan tâm nhất. Tôi thích Gói B hơn). Khi nhìn vào hình ta thấy gói A bao gồm tất cả các dịch vụ trừ "Game Downloads", từ đó suy ra dịch vụ mà người này quan tâm nhất chính là "Game Downloads". Ta xác nhận lại dự đoán của mình vì trong hình, gói B có dịch vụ "Game Downloads" (là gói mà ông thích hơn).

  Thêm nữa, nếu người này quan tâm nhất đến "Video Recording" thì ông ấy đã chọn gói A rồi, vì gói A được giảm giá (discount) mà lại nhiều dịch vụ hơn gói B. Tuy nhiên, ông ấy sẵn sàng đổi sang gói B vì gói B có cái ông quan tâm nhất là "Game Downloads".

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này