• Câu hỏi: "Nevertheless" và "however" là loại từ gì, dùng như thế nào

  Nam Oliu
  Được hỏi bởi Nam Oliu, vào ngày 01/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Xin chào,
  xin hỏi vì sao "Ở đây "worries" là danh từ số nhiều -> không thể dùng "nevertheless" and "however" ???

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Lưu ý rằng cả cụm trước dấu phẩy là một cụm danh từ, với danh từ chính là "worries". Cụm này không phải là một mệnh đề.

  "Nevertheless" và "however" là hai trạng từ đặc biệt, có thể dùng như một liên từ nhưng phải đứng đầu câu, trước dấu phẩy, và sau đó là một mệnh đề. Do sau chỗ trống không có dấu phẩy và cũng chỉ là một cụm danh từ nên hai từ trên sẽ không đúng ngữ pháp nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này