• Câu hỏi: Danh từ đếm được và không đếm được

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 02/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi ''materials'' và '' supplies'' ở đây là danh từ không đếm được đúng không ạ
  nếu là '' material'' thôi thì nghĩa sẽ là gì ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cả hai từ trên đều có nghĩa đếm được và không đếm, và ở trên đang dùng nghĩa đếm được số nhiều.

  Nếu là "material/supply" ở nghĩa không đếm được thì nó chỉ vật liệu/hàng cung cấp (nói chung). Ngoài ra, "material" còn có nghĩa là "tài liệu", là nghĩa đang được dùng ở trên.
  Ngược lại, ở nghĩa đếm được, nó chỉ một số lượng vật liệu/tài liệu hoặc hàng cung cấp nhất định, dùng trong một sự kiện, sự việc nào đó.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này