• Câu hỏi: As well as

  Trương Văn Lâm
  Được hỏi bởi Trương Văn Lâm, vào ngày 05/12/2019
 • Xin hỏi AD,
  As you probably know, we offer a full line of household products ........... gardening , electronics and automotive goods.
  A) also
  B) as
  C) too
  D) as well as
  tại sao p/a đúng là D, theo mình biết thì as well as nối 2 cấu trúc song song trong câu; nhưng ở đây mình ko thấy cấu trúc song song? xin AD giải thích giúp

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây nó được dùng để nối 2 danh từ với nhau, là "a full line of household products" (một dòng các sản phẩm dùng ở nhà đầy đủ) ở trước đó, và cụm "gardening, electronics and automotive goods" (các sản phẩm làm vườn, điện tử và máy móc) ở sau đó.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này