• Câu hỏi: Drink from

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 18/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi trong câu '' A group of people is drinking from wine glasses'' vì sao lại thêm from vào ạ, nếu không có from thì có được không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây cần "from" vì mình đang nhấn mạnh là uống thứ nằm trong ly, chứ không phải là uống bản thân cái ly.

  Trường hợp ngoại lệ duy nhất mà mình gặp là với "water bottle". Thay vi nói là "drink from a water bottle", mình chỉ cần nói "drink a water bottle".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này