• Câu hỏi: Phân biệt "ready" và "available"

  Nguyễn Thị Thu Ngân
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 07/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao ko dùng ready?. Rất hợp lý

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đó là vì sau chỗ trống có cụm "to the general public", là một giới từ đi kèm với một danh từ. "Ready" chỉ thường đi trong 2 cấu trúc là "ready for + danh từ" (sẵn sàng cho một việc gì/ai đó); và "ready + to V" (sẵn sàng làm gì đó).

  Do sau chỗ trống là "to + danh từ", chỉ có "available" mới thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành cụm "available to + danh từ chỉ người" (ai đó có thể sử dụng được). Đây là trường hợp có giới từ đi trong cấu trúc đặc biệt, nên bạn hãy tham khảo bài này để hiểu rõ và biết thêm về những cụm thường gặp nhất.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này