• Câu hỏi: Mạo từ không bắt buộc?

  Nguyễn Nam
  Được hỏi bởi Nguyễn Nam, vào ngày 31/07/2020
 • It is hot in________summer, and the days are longer.

  Theo như lý thuyết của Đạt thì câu này sẽ chọn là KHÔng điền mạo từ. Vì nó chưa xác định vào kỳ nào. Nhưng thực chất đáp áp chuẩn phải là The. Vậy bạn giải thích sao về câu này ah?

  Thanks

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Thật ra trong tiếng Anh thông dụng (mà mình đã tiếp xúc với), câu trên có mạo từ hay không đều đúng cả. Bạn có thể tham khảo trang từ điển Cambridge của từ "summer", thấy rằng ở nghĩa A1, từ "the" nằm trong ngoặc đơn vì nó không là một phần bắt buộc. Tương tự với những mùa khác, như "winter" (mùa đông).

  Cái này có lẽ tùy vào cách nói của cá nhân người đó nữa, nhưng trong bài tập thì giả sử không có đáp án để trống thì ta sẽ chọn đáp án "the". Ngược lại, nếu đáp án có cả "the" và trống thì mình nghĩ rằng cả hai đều đúng cả (như bản thân mình đã gặp trong vài bài kiểm tra).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này