• Câu hỏi: Trạng từ bổ nghĩa từ hạn định

  Thảo

  Được hỏi bởi Thảo, vào ngày 06/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • almost là adv tại sao lại đi với noun là any job vậy ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Almost" ở đây đang bổ nghĩa cho từ hạn định "any", bạn có thể thấy ví dụ tương tự nhắc đến trong phần Vị trí của Trạng từ.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO